Home‎ > ‎Vijesti‎ > ‎

KOLEKTIVNO STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGAJATELJA I STRUČNIH SARADNIKA

posted Nov 11, 2012, 3:04 PM by Javna Ustanova Djeca Sarajeva   [ updated Nov 15, 2012, 1:02 AM ]
KOLEKTIVNO STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGAJATELJA I STRUČNIH SARADNIKA U JU „DJECA SARAJEVA“ JE ORGANIZIRANO U FOJNICI POD POKROVITELJSTVOM UDRUŽENJA PREDŠKOLSKIH UPOSLENIKA F B I H 13/14.10.2012. MEĐU BROJNIM KVALITETNIM SADRŽAJIMA IZDVAJAMO PREZENTACIJU PRIM. DR.MED.SABINE SERDAREVIĆ,SUBSPECIJALISTA NUTRICIONISTA POD NAZIVOM „PRAVILNA ISHRANA U VRTIĆIMA“, TRENUTNO VRLO AKTUELNA TEMA. U PRILOGU SE NALAZI CJELOKUPNI PROGRAM SEMINARA- GOSTI I PREDAVAČI.

 

Da bi mogao pratiti savremene obrazovne tokove, odgajatelj se mora kontinuirano stručno usavršavati i to ne samo u užestručnom smislu.Njegovo stručno usavršavanje treba biti mnogo šire. Stručnost je tradicionalna karakteristika dobrog odgajatelja i ona ostaje od esencijalne važnosti. Da bi interesovanje odgajatelja za edukacijom bilo što veće- akcent treba biti na permanentnom stručnom usavršavanju, i  stalnim poticajima resornog ministarstva –prijedlozima aktuelnih tema iz domena predškolskog odgoja i obrazovanja u okviru kolektivnog stručnog usavršavanja odgajatelja, medicinskih sestara i stručnih saradnika.

 

POZDRAV UVAŽENOM DR RANKU RAJOVIĆU/ TEMA: “RAD SA DAROVITOM DJECOM”

NTC - Sustav učenja (Nikola Tesla centar – Odsjek Mense za darovite), čiji je autor dr. Ranko Rajović stvorio je sistem učenja zasnovan na teorijskim osnovama neurologije, neuropsihologije i drugih nauka, posebno pedagoških – porodične pedagogije, didaktike i metodike za predškolski i osnovnoškolski uzrast. Ovaj sistem učenja je operacionalizacija tih teorijskih saznanja. To je dobar pokazatelj kako povezivati teoriju s obrazovnom praksom. Radi se o novom pristupu učenja, u kojem dominira misaona aktivnost djeteta i njegov uspješan razvoj. Sustav je vrlo dobro i do detalja razrađen, primjenljiv u obitelji, predškolskim ustanovama. Program nudi načine prepoznavanja darovite djece, njihove karakteristike i putove ka povećanju IQ, razvoja sposobnosti i stvaralačkog mišljenja. Naglašava se značaj obitelji i šire društvene zajednice (vrtići, škole, centri za darovite) u razvoju darovite djece. NTC - Sustav učenja ozbiljno će poljuljati opravdanost tradicionalnog rada sa djecom. Našoj obrazovnoj praksi u obitelji, predškolskim i školskim ustanovama upravo je to nedostalo.

NTC sustavom podiže se intelektualni potencijal djece te razvija brzina razmišljanja i zaključivanja – tzv. funkcionalno znanje.

S toga, pozivam uvaženog dr Ranka Rajovića da nam se pridruži, a aplauzom ćemo podržati našu zajedničku  dugogodišnju želju za prisustvovanju temi i  kvalitetnom predavanju.


Comments