Day: December 17, 2020

Potpisan je sporazum o primopredaji novog vrtića koji se nalazi uz postojeći objekat OŠ “Umihana Čuvidina”

Direktorica JU “Djeca Sarajeva “ Suanita Banda potpisala je sporazum sa načelnikom Općine Novi Grad Semirom Efendićem o primopredaji dječijeg vrtića koji se nalazi uz postojeći objekat OŠ “Umihana Čuvidina” …

Potpisan je sporazum o primopredaji novog vrtića koji se nalazi uz postojeći objekat OŠ “Umihana Čuvidina” Read More »